Kunde – Buypass
Min idrett
2016

Vi har laget en rekke løsninger på digitale flater for Norges Idrettsforbund – Min idrett.
Oppdragsgiver har vært Buypass, som leverer ID- og betalingsløsninger til idretten.

Min idrett er en portal hvor medlemmer, utøvere, foreldre, og tillitsvalgte eller administrativt ansatte
kan få oversikt over og endre egne opplysninger, samt melde på og betale for lisens,
kurs og konkurranser for seg selv og sine familiemedlemmer.

Min idrett