Kunde – Lifjell Skisenter

Logo, profil
2013

Lifjell Skisenter ønsket å modernisere profilen sin og utvikle nye nett- og mobilsider.
Vi utviklet ny logo og visuell profil for både Lifjell Skisenter og Lifjell Løypelag.

www.lifjell.no