Norges Eiendomsakademi – NEAK,  tilbyr nettbaserte studier for de som ønsker å kombinere jobb
og utdanning innen eiendomsbransjen.

Vi har laget en helside til VG-Helg-magasinet som forteller om kursene de tilbyr.
Utdanning innen taksering, eiendomsutvikling, byggeledelse og prosjektledelse er NEAKs spesialfelt.

www.neak.no